psychoanalytic theory - psikoanalitik kuram
psychoanalytic theory - psikoanalitik kuram

erken çocukluk yaşantıları ve bilinçdışının rolüne ilişkin karmaşık varsayım ve kurultular üzerine inşa edilmiş olan kuram, kişiliğin oluşumu ve gelişimini de açıklar. Kuramdaki formülasyonların büyük kısmı Sigmund Freud (1856-1939) tarafından geliştirilmiş olup “klasik” olarak nitelendirilen kurama aittir. Klasik kurama göre, gelişimi içsel dürtüler, bilinçdışı güdüler (motive) ve çocuklukta çözülmeyen gereksinimler belirler. Kuramdaki diğer formülasyonlar klasik kuramdan filizlenen ya da buna karşı olan ANALİTİK PSİKOLOJİ, İNGİLİZ NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI ve PSİKODİNAMİK KURAM’a aittir. [Klasik kuramı geliştiren/aktaran: Avusturyalı psikiyatr Sigmund Freud (1856- 1939)] bakınız: psikoanalitik ekol, psikanaliz karşılaştırınız: yeni-Freudcu yaklaşım

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi
2954