Mini-Mental State Examination-2 - Kısa Durum Muayenesi-2

zihinsel durumu 18 yaş ve üstündekilerde ölçer. Bu kısa ölçek yaşlıların bilişsel durumunu ölçmede, demans ve özelde Alzheimer tipi demans hastalığının evresi konusunda çıkarsama yapmada, ayrıca, tarama çalışmalarında yaygın olarak kullanılan kısa yatak başı testleri arasındadır. Bilgi sağlayıcı, testi uygulayan kişidir (sağlık alanında çalışan uzman); ölçümler, uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Testin güncel sürümündeki soru ve görevler yönlenim, dikkat, bellek, hatırlama, hesap yapma ve dil becerisi hakkında bilgi sağlar. Standart form 30 maddeden oluşur; 16 maddeli kısa formu ve 90 maddeli uzun formu da vardır. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 30): 30-24 arası normal, 23-20 arası hafif evre, 19-10 arası orta evre, 9-0 arası ise ileri evre demans olarak değerlendirilir. Hafif evredeki puan mezial temporal lobun ve özelde hippokampusun işlevsellik durumundaki azalmayı temsil eder. Evreler ilerledikçe, etkilenen beyin alanı sayısı giderek artar. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: S (PAR sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein ve Paul R. McHugh (Sürümler/kritik yayınlar: 1975, 2010). Aracın 1975 ve 2010 sürümlerinin Türkçeye çevirisini yapan: Can Güngen, Turan Ertan, Engin Eker, Resmiye Yaşar ve Funda Engin (2002). Aracın Türk uyarlamasını 1975 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Handan Can, Ceyla İrkeç ve Sirel Karakaş (2009)] bakınız: Bilişsel Durum Muayenesi, Kısa Dikkat Testi, Pfeiffer Taşınabilir Kısa Zihinsel Durum Soru Listesi

Abbreviation/Symbol: MMSE-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)