Pfeiffer Short Portable Mental Status Questionnaire - Pfeiffer Taşınabilir Kısa Zihinsel Durum Soru Listesi

yaşlılarda bilişsel işlevselliği ölçer. Organik beyin yetersizliği olanlarda kullanılır. Kısa ve basit olması nedeniyle sağlık çalışanları tarafından da kullanılabilir. Bilgi sağlayıcı ebeveyn ya da bakıcıdır; ölçümler ebeveyn ya da bakıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Ölçek 10 sorudan oluşur. Puanlaması yanlış tepki sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 10). Puanlamada ırk ve eğitim durumu göz önüne alınır. Puanların 0-2 arasında olması “normal”, 3-4 arasında olması “hafif şiddette zihinsel bozukluk”, 5-7 arasında olması “orta şiddette zihinsel bozukluk", 8 puan ve üzerinde olması "ağır zihinsel bozukluk" olarak değerlendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Eric Pfeiffer (1975)] bakınız: Bilişsel Durum Muayenesi, Kısa Dikkat Testi, Kısa Durum Muayenesi-2

Abbreviation/Symbol: SPMSQ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)