Cognitive Status Examination - Kognistat Bilişsel Durum Muayenesi

aracın önceki adı Nörodavranışsal Bilişsel Durum Muayenesi (Neurobehavioral Cognitive Status Examination: NCSE)’dir. Dil, mekansal beceriler, hesaplama ve muhakemeyi 60-84 yaş aralığında ölçer. Çok sayıda dile çevrilmiş olan araç inme, demans, travmatik beyin hasarı, psikiyatrik bozukluklar, madde bağımlığı gibi pek çok alanda, tüm sağlık elemanları tarafından kullanılır. Bireyin zihinsel durumunu muayene etme yanında tarama çalışmalarında da yaygın olarak kullanılır. CAS (The Cognistat Assessment System-II), Kognistat’ın web tabanlı uygulamasıdır (2010). Kognistat alt testleri (ve puanlama aralıkları) şunlardır: 1. Yönlenim (0-12), 2. Dikkat (0-8), 3. Anlama (0-6), 4. Tekrarlama (0-12), 5. Adlandırma (0-8), 6. Yapılandırma (0-6), 7. Bellek (0-12), 8. Hesaplama (0-4), 9. Benzerlikler (0-8), 10. Yargılama (0-6). Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanın yükseklik derecesi söz konusu alandaki işlevselliğin yükseklik derecesini gösterir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Northern California Neurobehavioral Group (Ralph Kiernan, Jonathan Mueller ve J. William Langston (Sürümler/kritik yayınlar: 1983, 1987, 1988, 1995, 2001)] bakınız: Kısa Dikkat Testi, Kısa Durum Muayenesi-2, Pfeiffer Taşınabilir Kısa Zihinsel Durum Soru Listesi

Abbreviation/Symbol: COGNISTAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)