Brief Test of Attention - Kısa Dikkat Testi
Brief Test of Attention - Kısa Dikkat Testi

özelde bölünmüş dikkati 17-82 yaş aralığında ölçer. Görsel algılama bozukluğu olanlarda kullanılan kısa yatak başı testidir. Test işitsel olarak sunulan rakam ve harf dizilerinden oluşur (örn., M-6-3-R-2). Dizilerdeki birim sayısı 4’ten 18’e doğru artar. İki paralel formu vardır: 1. Form N. Kişinin görevi, her bir alfanumerik dizideki (toplam 10 dizi) rakamlara dikkat etmesi (harfleri göz ardı etmesi) ve kaç tane rakam olduğunu bildirmesi istenir. 2. Form L. Kişinin, her bir alfanumerik dizideki (toplam 109 dizi) harflere dikkat etmesi (sayıları göz ardı etmesi) ve kaç tane harf olduğunu bildirmesi istenir. Puanlaması doğru tepki sayısı (bildirilen rakam ve harf sayısı) olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: her bir paralel form için 10, toplam için 20). Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Schretlen (1997)] bakınız: Bilişsel Durum Muayenesi, Kısa Durum Muayenesi-2, Pfeiffer Kısa Taşınabilir Zihinsel Durum Anketi

Abbreviation/Symbol: BTA
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992