Maslow’s hierarchy of needs theory - Maslow gereksinimler hiyerarşisi kuramı

kuramda gereksinimler bir piramit şeklinde hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. 1. fizyolojik gereksinimler. Piramidin en altında, tabanda yer alan bu gereksinimler yiyecek, su ve cinsellik gereksinimlerini içerir. Bunlar DÜRTÜ grubuna girer. 2. güvende olma, 3. sosyal gereksinimler: Ait olma ve sevgiyi içerir, 4. öz-değer: Sosyal onay ve sosyal saygınlığı içerir, 5. öz-gerçekleştirim: Piramidin en tepesindedir. Kişinin potansiyellerini gerçekleştirmesini içerir. Son üç gereksinime “meta” gereksinimler de denir. Maslow’un güdüsel hiyerarşi kuramı olarak da adlandırılmaktadır. [Geliştiren/aktaran: Amerikalı psikolog Abraham Maslow (1908-1970)] bakınız: Alderfer ERG Kuramı, iki etkenli çalışma güdüsü kuramı, üç gereksinim kuramı karşılaştırınız: iş özellikleri kuramı

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)