fantasy - hayal / fantazi
fantasy - hayal / fantazi

çok canlı bir İMGELEM ve yoğun bir duygu deneyiminin yaşandığı mantık-dışı zihinsel deneyim. karşılaştırınız: fantazi

Alan Adı: Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel
2717