fantasy - hayal / fantazi
fantasy - hayal / fantazi

çok canlı bir İMGELEM ve yoğun bir duygu deneyiminin yaşandığı mantık-dışı zihinsel deneyim. Bu sözlükte İngilizce “fantasy” kelimesinin Türkçe karşılığında “hayal” kelimesi kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla, terimin, psikoanalitik kuramda kullanılan “FANTAZİ” (phantasy) kelimesiyle karışması önlenmiştir. bakınız: hayal kurma karşılaştırınız: fantazi

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942