imagery - imgelem
imagery - imgelem

1. zihinde imge oluşturma süreci. 

2. imgeler topluluğu.  

3. terim görsel imgelemi anımsatsa da, imgelem, diğer duyusal modalitelerde de oluşabilir.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2942