phantasy - fantazi
phantasy - fantazi

İNGİLİZ NESNE İLİŞKİSİ KURAMI’na göre bir psişik yaşam gerçeği. Düşünce ve duyguların temelinde yatan imge-potansiyeli biçimindeki bilinçaltı yapılar, arzu ve dürtüleri içerir. İngilizce kelime “ph” ile başlatılmış, böylece kavramın, İngilizce’de hayal anlamına gelen “fantasy” kelimesinden ayrıştırılmasına çalışılmıştır. karşılaştırınız: hayal

Alan Adı: Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz
2717