phantasy - fantazi
phantasy - fantazi

İNGİLİZ NESNE İLİŞKİSİ KURAMI’na göre bir psişik yaşam gerçeği. Dürtü, arzu, duygu ve düşüncelerle ilgili imge-potansiyeli biçimindeki bilinçdışı yapılar. İngilizce kelime “ph” ile başlatılmış, böylece kavramın, İngilizce’de hayal anlamına gelen “fantasy” kelimesinden ayrıştırılmasına çalışılmıştır. TRANSKRİPSİYON ile yapılan TÜRKÇELEŞTİRİM’de de, terim, “fantazi” şeklinde oluşturulmuş; bu psikanalitik kavram, HAYAL anlamına gelen fantezi kelimesinden böylece ayrıştırılmıştır. karşılaştırınız: hayal kurma

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz
2942