fantasy formation - hayal kurma
fantasy formation - hayal kurma

kişinin HAYAL görmesi süreci.

1. hayal kurmak normal ve yaygındır. Bu sürecin gerilimi boşaltma, rahatlama, eğlenme, yaratıcılığı tetikleme gibi olumlu ve sağlıklı yönleri vardır. Ancak aşırı kullanılıp sanrısal düşünme ya da gerçeklikten kopma boyutlarına ulaşan hayal, psikopatoloji göstergesidir.

2. hayalde olaylar gerçekte olduğu gibi değildir; olaylar kişinin onları olmasını istediği gibidir.

3. hayal kurmaya tipik olarak uyanıkken gerçekleşen GÜNDÜZ UYKUSU’nda rastlanır.

4. psikoanalitik kurama göre, hayal kurma, bilinçli ya da bilinçdışı arzu ve dileklerin, beklentilerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Gece uykusundaki RÜYA’lar bu işlevi yerine getiren hayalleri de içerir.

5. bütün bunlara göre, hayal kurma, BİLİNÇDIŞI sorunların hayal bağlamında çözümlenmesini içeren bir SAVUNMA MEKANİZMASI’dır. Ergenlerde sıklıkla kullanılır. Örnek: Derslerinde başarısız bir öğrencinin kendisini Takdir Belgesi alırken hayal etmesi. bakınız: hayal, gündüz uykusu, rüya karşılaştırınız: fantazi , dilek gerçekleştirimi

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954