transference - aktarım

analizanın çocukluğundaki önemli kişilere, genellikle ebeveynlere yönelik bilinçdışı duygu ve arzuların YER DEĞİŞTİRME veya YANSITMA mekanizmalarıyla psikanaliste aktarılması. Bu sürecin temelinde analizanın analisti içsel nesnesi gibi algılaması, geçmiş nesne ilişkilerini bilinçdışı bir şekilde psikanaliste aktarması ve eski deneyimlerini tekrarlaması vardır. Analizin özü olan aktarım, bastırılmış malzemeyi yüzeye çıkararakonun yeniden deneyimlenmesine, incelenmesine ve derinlemesine çalışılmasına olanak sağlar. Bu süreç sırasında genellikle zorlukların kaynağı fark edilir ve zararlı etkileri giderilir. Aslen psikanalize özgü olan bu terim, günümüzde, daha önceki davranışların tekrar edilmesini, duygu ve arzuların başkalarına yansıtılmasını içeren kişiler-arası ilişkiler için de kullanılmaktadır. Aktarım danışmanlık ve kısa-dönem psikodinamik terapide de önemle kullanılır. Aktarımın farklı türden terapötik etkileşimlerdeki yararı konusundaki çalışmalar, sürecin uygulama alanının daha da genişleyeceğine işaret etmektedir. bakınız: idealleştirme aktarımı , psikanaliz karşılaştırınız: ayna aktarımı, düzeltici deneyim , karşı-aktarım

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Psikanaliz, Klinik Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)