displacement - yer değiştirme
displacement - yer değiştirme

1. SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanmakta olan BİLİNÇDIŞI dürtü, duygu, düşünce ve arzuların, kendi nesneleri yerine onları simgeleyen başka nesnelere yöneltilmesini içerir. Klasik psikoanalitik kurama göre, kişi dürtülerini değiştiremez ama onun hedefini değiştirebilir. Yer değiştirmeye ilişkin savunma mekanizmasında tehdit niteliğinde olan ya da kabul edilebilir olmayan amaçların yerine kabul edilebilir olanlar konur. Düşmanlık veya korku gibi kabul edilebilir olmayan duygular daha nötr, daha az tehdit edici bir hedefe yönlendirilir; gerginlik azaltılır. Örnek: Annesine düşmanca duygular besleyen bir kadının bunu kayınvalidesine yönlendirmesi. Kaygıyı azaltırken tehdit edici dürtünün bir ölçüde doyuma ulaşmasını sağlayan yer değiştirme, savunma mekanizmaları içinde en yapıcı olanı olarak kabul edilir.

2. dikkat uzamı içinde kalan veya kısa-süreli bellekte bulunan bilginin yerini bir başka bilginin alması.  bakınız: bozucu etki kuramı

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954