Speech-Sounds Perception Test - Konuşma Seslerini Algılama Testi

dil süreçlerinde işitsel-görsel koordinasyonu, bu bağlamda, sürdürülen dikkat (vijilans)  ve konsantrasyonu ölçer. Başat hemisfer hasarlarında kullanılır. HALSTEAD-REİTAN NÖROPSİKOLOJİK TEST BATARYASI’nın alt testlerindendir. Test ortada iki “e” harfi bulanan, ilk ve son sesleri farklı ünsüz harflerden oluşan anlamsız kelimelerden (örn., teeg, weer) oluşur. Testteki görev, seslendirilen kelimelerin kağıda yazılmış dört anlamsız kelimeden hangisi olduğunu belirlemektir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puan özelde Wernicke alanının (Brodmann’ın 22 numaralı alanı) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ralph M. Reitan ve Deborah Wolfson (1990)] bakınız: Türk İfade Edici ve Alıcı Dil Testi karşılaştırınız: Frenchay Dizartri Değerlendirmesi-2

Abbreviation/Symbol: SSPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835