Frenchay Dysarthria Assessment-2 - Frenchay Dizartri Değerlendirmesi-2

konuşma eyleminde kullanılan çevresel motor bileşenlerin, kasların ve konuşma eylemine ilişkin özelliklerin durumunu 12 yaş ve üstündekilerde ölçer. Dizartri hastalarında konuşmaya ilişkin motor becerileri değerlendirmede, özelde de dil bozuklukları uzmanı tarafından kullanılır. Bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişidir (dil bozuklukları uzmanı ya da klinisyen, klinik psikolog, danışman, araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürümde şu organ ya da işlevlerle ilgili bölümler vardır: 1. Refleksler, 2. Solunum, 3. Dudaklar, 4. Çene, 5. Damak, 6. Larinks, 7. Dil, 8. Konuşmanın Anlaşılabilirliği, 9. Konuşma Hızı, 10. Duyum, 11. İlişkili Diğer Etkenler. Testteki görev, söz konusu organ ya da işlevlerle ilgili eylem ya da eylem dizileri gerçekleştirmektir. Puanlaması 1-9 olarak derecelendirilen bozukluk şiddeti üzerinden yapılır. Puanın yükseklik derecesi dizartrinin şiddet düzeyini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: A (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Pamela M. Enderby (Sürümler/kritik yayınlar: 1983, 2008)] karşılaştırınız: Konuşma Seslerini Algılama Testi, Türk İfade Edici ve Alıcı Dil Testi

Abbreviation/Symbol: FDA-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)