Turkish Expressive and Receptive Language Test - Türk İfade Edici ve Alıcı Dil Testi

ulusal bir test olup alıcı ve ifade edici dil becerilerini 2-12 yaş aralığında ölçer. Güncel sürümdeki alt testler ve görevler şunlardır: 1. Alıcı Dil Kelime Testi: Dili anlama becerisi ve kelime edinmeyi ölçer. Basitten zora doğru sıralanan 104 maddeden oluşur. Alıcı Dil Kelime Testi’ndeki görev, hedef kelimenin resmini dört resim arasında tanımaktır. 2. İfade Edici Dil Kelime Testi: Kelime bilgisini ölçer. Basitten zora doğru sıralanan 80 maddeden oluşur. İfade Edici Dil Kelime Testi’ndeki görev, resim adlandırmaktır. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. İki alt test puanından Toplam Puan hesaplanır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sibel Kazak Berument ve Ayşe Gül Güven (Sürümler/kritik yayınlar: 2010, 2013)]

Kısaltma/Sembol: TİFALDİ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835