Purdue Pegboard Test - Purdue Delikli Tahta Testi

ince motor beceri, özelde el ve parmak becerisi ve görsel-motor koordinasyonu 5-89 yaş aralığında tek el ve iki el için ölçer. İnce motor beceri testleri arasında en karmaşık görevlere sahip olanıdır. Rehabilitasyon etkililiğinin belirlenmesinde; motor bozukluklarda ve bu bağlamda, Parkinson hastalarında kullanılır. Test malzemesi, üzerinde 25 delik olan bir tahta, bu deliklere yerleştirilecek olan çiviler (peg) ve bunları yerleştirmede kullanılan pul ve somunlardan oluşur. Testteki görevler: 1. başat elle pim takma, 2. başat olmayan elle pim takma, 3. her iki elle pim takma, 4. pul ve somunları kullanarak kule yapma. Puanlaması şu konulardaki doğru tepki sayılarını içerir: 1. başat elle takılan pim sayısı, 2. başat olmayan elle takılan pim sayısı, 3. her iki elle takılan pim sayısı, 4. bunlardan hesaplanan Toplam Puan. Ayrıca 5. kule yapmada kullanılan pim, pul ve somun sayısı. Puanlar frontal lobun, özelde motor korteks (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları) ve ek motor alanın işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Joseph Tiffin (1948)] bakınız: Dokuz Delikli Tahta Testi, Yuva Delikli Tahta Testi

Abbreviation/Symbol: PPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835