Grooved Pegboard Test - Yuva Delikli Tahta Testi

el ve parmak becerisi (ince motor beceri) ve görsel-motor koordinasyonu 5-70 yaş aralığında ölçer. İnce motor beceri testleri arasında en karmaşık göreve sahip olanıdır. Motor bozukluklarda, bu bağlamda Parkinson tipi demans hastalarında, ikiuçlu bozukluktaki psikomotor yavaşlamada; hastalıkların yol açtığı yavaşlamayı ikincil tıpsal nedenlerden ayırt etmede kullanılır. Test, bir yüzeye düzensiz olarak yerleştirilmiş 25 yuva ve bunların anahtarlarından oluşur. Testteki görev, her bir anahtarı saklama kutusundan almak, doğru yuvasına yerleştirmek, tüm anahtarlar yerleştirildikten sonra, onları teker teker alıp saklama bölümüne geri koymaktır. Görev hem başat yani kullanılan elle, hem de başat olmayan elle yerine getirilir. Puanlaması sağ ve sol eller için doğru tepki (doğru olarak yerleştirilen anahtar) sayısı ve tamamlama süresi olarak yapılır. Puanların toplamından, başat ve başat olmayan el için Toplam Puan’lar hesaplanır. Test frontal lobdaki motor alanların (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları, ek motor alan) ve bazal gangliyonların işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal formu geliştiren/aktaran: Ronald Trites (1977)] bakınız: Dokuz Delikli Tahta Testi, Purdue Delikli Tahta Testi

Abbreviation/Symbol: GPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)