Nine Hole Peg Test - Dokuz Delikli Tahta Testi

el ve parmak becerisi ve hızını ölçer. Söz konusu becerilerin bozulduğu Parkinson, inme, beyin hasarı ve multipl skleroz hastalarında kullanılır. Testin güncel sürümündeki görev, dokuz tahta çiviyi saklama kutusundan tek eli kullanarak teker teker almak, bunları teker teker tahtadaki deliklerine yerleştirmek, tüm çiviler yerleştirildikten sonra onları yine teker teker alıp saklama kutusuna geri koymaktır. Puanlaması testi tamamlama süresi olarak yapılır. Puanlar frontal lobun ve özelde motor korteksin (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları) ve ek motor alanın işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Marjorie Kellor, John Frost, Norman Silberberg, Irene Iversen ve Robert E. Cummings (Sürümler/kritik yayınlar: 1971, 1985)] bakınız: Purdue Delikli Tahta Testi, Yuva Delikli Tahta Testi

Abbreviation/Symbol: 9HPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835