Peabody Picture Vocabulary Test-5 - Peabody Resimle Kelime Dağarcığı Testi-5

sözel yeteneği geniş bir yaş aralığında (2-90+) alıcı dil olarak ölçer. Kısa uygulama süresi olan, testi uygulayan  ve test uygulananın konuşmasını gerektirmeyen bu test afazi, otizm açılımı kapsamında bozukluk, beyin felci (cerebral palsy) hastaları ile okuma yazması olmayanlarda kullanılır. Güncel sürümü iki paralel form, zorluğu giderek artan 12’şer maddelik 19 setten oluşur (toplam madde sayısı: 228). Testteki görev, uygulayıcının söylediği kelimeyle ilgili resmi dört seçenek arasında göstermek ya da resmin numarasını söylemektir; görev kelimenin söylenmesini, okunmasını ya da yazılmasını gerektirmez. Puanlaması, doğru tepki sayısı olarak yapılır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Lloyd M. Dunn ve Douglas M. Dunn (Sürümler/kritik yayınlar: 1959, 1981, 1997, 2007, 2018). PPVT-1’in Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/ psikometrik özelliklerini araştıran: Jerrold Katz, Feyiz Önen, Nermin Demir, Aliye Uzlukaya ve Perihan Uludağ (1974)] bakınız: Mill Hill Kelime Dağarcığı Ölçeği karşılaştırınız: Leiter Uluslararası Performans Ölçeği-3

Abbreviation/Symbol: PPVT-V
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)