Mill Hill Vocabulary Scale - Mill Hill Kelime Dağarcığı Ölçeği

kristalleşmiş zekayı 11-14 yaş aralığında ve yetişkinlerde sözel olarak ölçer. Testin bireysel ve grup uygulaması, ayrıca kısa formu vardır. Raven Sözcük Dağarcığı Ölçeği (Raven’s Vocabulary Scales: RVS)’ndeki alt ölçeklerden biridir. Çoğu kez Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile birlikte kullanılır. Seksen sekiz kelimeden oluşan güncel sürümde, madde formatı (açık uçlu, çoktan seçmeli) açısından farklılaşan uygulamalar şunlardır: 1. Tüm kelimeler açık uçlu olarak uygulanır; kelime anlamlarının yazılması istenir. 2. Yetişkin uygulamasında en kolay 22 kelime çıkarılmıştır. Kalan kelimelerin yarısı Form A’yı, yarısı Form B’yi oluşturur. Form A’daki kelimelerin ilk yarısı açık uçlu, diğer yarısı çoktan seçmeli formatta; Form B’de kelimelerin ilk yarısı çoktan seçmeli, diğer yarısı açık uçlu formatta uygulanır. 3. Ergen (11-14 yaş) uygulamasında en zor 22 kelime çıkarılmıştır. Kalan kelimelerin yarısı Form A’yı, yarısı Form B’yi oluşturur. Form A’daki kelimelerin ilk yarısı açık uçlu, diğer yarısı çoktan seçmeli formatta; Form B’de kelimelerin ilk yarısı çoktan seçmeli, diğer yarısı açık uçlu formatta uygulanır. 4. Her iki yaş grubunda, testin, sadece açık uçlu ya da sadece çoktan seçmeli bölümleri uygulanır. Puanlaması, doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: John Carlyle Raven (Sürümler/kritik yayınlar: 1943, 1944, 1958, 1997)] bakınız: Peabody Resimle Kelime Dağarcığı Testi-5 karşılaştırınız: Leiter Uluslararası Performans Ölçeği-3

Abbreviation/Symbol: MHVS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835