Leiter International Performance Scale-3 - Leiter Uluslararası Performans Ölçeği-3

bilişsel işlevselliği geniş bir yaş aralığında (3-75) dile dayanmayan görevlerle ölçer. Bu nedenle, anadili İngilizce olmayanlara da uygulanabilir. İşitme ve dil bozukluğu, bilişsel gelişim bozukluğu, otizm açılımı kapsamında bozukluğu olanlarda da kullanılmaktadır. Testin güncel sürümü iki alanda gruplanan alt testler ve bir ölçekten oluşur. 1. Bilişsel Beceriler / Akışkan Zeka Alanı. Alt testler: a. Şekil-Zemin İlişkisi, b. Sınıflandırma ve Analojiler, c. Dizisel Sıra, d. Şekil Tamamlama, e. Eşleştirme / Tekrarlayan Örüntüler. 2. Dikkat ve Bellek Alanı. Alt testler: a. Bellekte İleri Yönde Hatırlama, b. Sürdürülen Dikkat, c. Bellekte Geri Yönde Hatırlama, d. Stroop Testi, e. Bölünmüş Dikkat. 3. Sosyal-Duygusal Uygulayıcı Derecelendirme Ölçeği (The Social-Emotional Examiner Rating Scale). Derecelendirme ölçeği dikkat, organizasyon becerisi, dürtü kontrolü, aktivite düzeyi, enerji durumu, his, duygu düzenleme, kaygı, sosyallik ve duyusal tepkililik konusunda ölçümler sağlar. Puanlaması genelde doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları; Bilişsel Beceriler / Akışkan Zeka Alanı’ndaki alt test puanlarının toplamından Sözel Olmayan Zeka / Genel Yetenek Puanı; Dikkat ve Bellek Alanı’ndaki b ve d alt test puanlarının toplamından İşlemleme Hızı Puanı; a ve c alt test puanlarının toplamından Sözel Olmayan Bellek puanı; beş alt test puanlarının toplamından Dikkat ve Bellek Toplam Puanı hesaplanır. Puanlar özelde sağ hemisferdeki yapıların işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun ve Chris Koch (Sürümler/kritik yayınlar: 1940, 1997, 2013)]

Abbreviation/Symbol: LEITER-3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835