Oklahoma Premorbid Intelligence Estimate - Oklahoma Premorbid Zeka Kestirimi
Oklahoma Premorbid Intelligence Estimate - Oklahoma Premorbid...

16-89 yaş aralığındaki bireylerde hastalık öncesi Toplam Zeka Bölümünün kestirimini sağlayan algoritma. Söz konusu değer, WAIS-III’teki Kelime Dağarcığı, Genel Bilgi, Resim Adlandırma ve Matrislerde Muhakeme alt testlerinin ham puanlarından ve demografik özelliklerden (yaş, eğitim, toplumsal kimlik, etnik art alan ve din) yordanır. [Orijinal tekniği geliştiren/aktaran: Kevin R. Krull, James G. Scott ve Mark Sherer (1995)] bakınız: Dil İşlemlemenin Hız ve Kapasite Testi, Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5, Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi

Abbreviation/Symbol: OPIE
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992