Speed and Capacity of Language Processing Test - Dil İşlemlemenin Hız ve Kapasite Testi

bilişsel yavaşlamanın yaşlılık ya da nöropsikiyatrik bozukluklardan (örn., beyin hasarı, demans) kaynaklanma durumunu 16-65 yaş aralığında ölçer. Güncel sürümdeki alt testler şunlardır: 1. Kelime Olanı Bul. Kelime çiftlerinde gerçek kelime olanının bulunmasını içerir. Alt test, hastalık-öncesi (premorbid) zekanın kestiriminde (estimate) de kullanılır. 2. Kavrama Hızı. Özne ile yüklemin uyum durumuna hızlıca karar verilmesini içerir. Bilgi işlemleme hızını ölçer. İlerleyen yaşla etkilenir. Puanlaması, alt testler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Alt test puanları arasındaki tutarsızlık bilişsel bozukluğun derecesini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Alan D. Baddeley, Hazel Emslie ve Ian Nimmo-Smith (Sürümler/kritik yayınlar: 1992, 1993)] bakınız: Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5, Oklahoma Premorbid Zeka Kestirimi, Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi

Abbreviation/Symbol: SCOLP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)