Wide Range Achievement Test-5 - Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5

akademik başarıyı 5-85 yaş aralığında ölçer. Standardizasyon örneklemi açısından ulusal (national) test statüsündedir. Öğrenme bozukluğunu tanılamada, öğretim gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılır. Güncel sürüm iki paralel formdan oluşur (Mavi Form, Yeşil Form). Alt testleri şunlardır: 1. Kelime Okuma, 2. Cümle Anlama, 3. Yazım (heceleme), 4. Matematiksel İşlemler. Yaygın beyin bozukluğunun etkilerine nispeten dirençli olan Okuma Alt Testi hastalık-öncesi (premorbid) başarı düzeyinin kestiriminde de kullanılır. Puanlaması, alt testler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür ya da yüzde olarak ifade edilir. Kelime Okuma ve Cümle Anlama alt testlerinden Birleşik Okuma Puanı hesaplanır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Joseph Jastak ve Sidney W. Bijou (Sürümler/kritik yayınlar: 1946, 1978, 1984, 1993, 2006, 2017). Aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Mücella Ormanlıoğlu Uluğ (1985); Mücella Uluğ ve Gülsen Kozacıoğlu (2012)] bakınız: Dil İşlemlemenin Hız ve Kapasite Testi, Oklahoma Premorbid Zeka Kestirimi, Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi

Abbreviation/Symbol: WRAT-5
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)