National Adult Reading Test - Yetişkinler için Ulusal Okuma Testi

yetişkin ve yaşlıların (20-70 yaş aralığı) premorbid zekasını kestirmede kulanılır. Klinik uygulamalarda ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılır. Testin tarama çalışmalarında kullanılan kısa formu da vardır (2015). Güncel sürümü düzensiz yazımı veya atipik fonetik sesletimi olan; deyim, atasözü ya da birleşik kelime olmayan; 50 İngilizce kelimeden oluşur. Testin kısa formu (2015) da vardır. Testteki görev, tek olarak gösterilen kelimeleri yüksek sesle okumaktır. Puanlaması yanlış tepki sayısı olarak yapılır. Testte yanlış okunan kelimelerin sayısı toplam hata puanını oluşturur. Premorbid zeka kestirimi aşağıdaki fomüller aracığıyla yapılır: WAIS Kestirimli Sözel ZB = 129-0.92 x NART hata puanı, WAIS Kestirimli Performans ZB = 124-0.65 x NART hata puanı, WAIS Kestirimli Toplam ZB = 128-0.83 x NART hata puanı. Testin orijinalinde premorbid zeka kestirimi WAIS, sonraki sürümlerde sırasıyla WAIS-R, WAIS-IV kullanılarak yapılmıştır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Hazel E. Nelson (Sürümler/kritik yayınlar: 1982, 1991)] karşılaştırınız: Dil İşlemlemenin Hız ve Kapasite Testi, Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5, Oklahoma Premorbid Zeka Kestirimi

Abbreviation/Symbol: NART
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835