Goodenough-Harris Drawing Test - Goodenough-Harris Çizim Testi

ilk sürümün adı Goodenough İnsan-Çiz Testi’dir. Orijinal test 3-15 yaş arasındakilerin bilişsel gelişim düzeyini dile dayanmaksızın ölçmek üzere tasarlanmıştır. İlerleyen yıllarda, araç, bir PROJEKTİF TEST olarak kullanılmış; çizim özelliklerinin kişiliği, gereksinim, duygu ve çatışmaları, genelde bilinçaltını yansıttığı düşünülmüştür. Test, zeka bölümü hesaplamada da kullanılmıştır. Güncel kullanımında, test, daha çok duygusal bozuklukların taranmasında kullanılır. Alt test görevleri şunlardır: 1. Erkek Resmi Çiz, 2. Kadın Resmi Çiz, 3. Kendi Resmini Çiz. Puanlaması doğru tepki (doğru çizilen öge sayısı) olarak yapılır. Üç çizimde de alınabilecek en yüksek puan 64’tür (ilk sürümde bu sayı 46, sonraki sürümde kadın için 71, erkek için 73 olmuştur). Alt test puanları, alt test puanlarından Toplam Puan hesaplanır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür. ATestte nitel puanlama da yapılabilir. Nitel puanlamada çizimin boyutu, çizimin kağıdın neresinde konumlandırıldığı, çizimde kaleme uygulanan basınç, çizimdeki simetri, çizgi kalitesi, silinen kısımlar, çizimdeki yüz ifadesi gibi özellikler göz önüne alınır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Florence Goodenough (Sürümler/kritik yayınlar: 1926, 1963, 1991). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/ psikometrik özelliklerini araştıran: Perin Uçman (1971)]  bakınız: projektif test karşılaştırınız: Stanford-Binet Zeka Ölçeği, Wechsler Zeka Ölçekleri

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835