projective test - projektif test

deneyim ve kişilik özelliklerinin belirsiz birtakım uyarıcılara yansıtılmasını içeren kişilik testleri. En yaygın kullanılan projektif kişilik testleri arasında Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve Tematik Algı Testi bulunmaktadır. bakınız: kişilik testi

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)