equal-interval scale - eşit aralıklı ölçek / aralıklı ölçek

bu ölçek türünde, ardışık iki değer arasındaki fark ölçek boyunca eşittir. Yani ölçek eşit aralıklara bölünmüştür. Ancak eşit aralıklı ölçeğin gerçek bir sınıf noktası yoktur. karşılaştırınız: oranlı ölçek, sınıflama ölçeği, sıralı ölçek

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)