nominal scale - sınıflama ölçeği / adlandırma ölçeği

gözlemlerin sayısallaştırılmasında kullanılan ölçek türlerinden en kısıtlı olanı. Kullanılan rakamlar bir belirteç niteliğinde olup ögelerin farklı kategori veya sınıflardan hangisinde bulunduğunu gösterir. Buna göre, sınıflama ölçeğinde sayılar büyüklük belirtmez; ölçeğin gerçek bir sıfır noktası da yoktur. Kullanılabilen istatistiksel teknikler: sıklık, yüzde ve ortanca. karşılaştırınız: eşit aralıklı ölçek , oranlı ölçek, sıralı ölçek

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)