ordinal scale - sıralı ölçek

değerlerin SIRALI VERİ olarak sayısallaştırıldığı, ölçülen özelliğin sıralamasını yansıtan ölçek türü. Bu ölçeklerin gerçek bir sıfır noktası yoktur. Sıralı ölçek uyarınca elde edilen verilerde hesaplanan betimsel istatistikler sıklık, tepe değeri, yüzde; sıralı ölçeğe özel olarak ortancadır. Parametrik olmayan istatistik teknikler ise ki-kare, lojsitik ve regresyon; sıralı ölçeğe özel olarak Friedman ANOVA ve sıra farkları korelasyonudur. karşılaştırınız: eşit aralıklı ölçek , oranlı ölçek, sınıflama ölçeği

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835