ratio scale - oranlı ölçek

gözlemlerin nicelleştirilmesinde kullanılan ölçek türlerinden en gelişmiş olanı. Ölçeğin gerçek bir sıfır noktası vardır ve ardışık değerler arasındaki fark, ölçek boyunca eşittir. Verilere, istatistiğin tüm teknikleri uygulanabilir.

Alan Adı:
  • Psikometri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835