dissociation - dissosiyasyon / kopma / çözülme
dissociation - dissosiyasyon / kopma /...

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanan BİLİNÇDIŞI sorunların, özelde akut duygusal stresi yaratan nesne ya da olayların psişenin diğer kısmından ayrılmasını içerir. Bu savunma mekanizmasının türleri: a. KİŞİLİKSİZLEŞME (kendine yabancılaşma). Kişide kendi bedeninden koptuğu, kendi bedeninin içinde olmadığı, özünden ayrı düştüğüne ilişkin hisler vardır. b. GERÇEKDIŞILAŞIM (gerçekdışılık). Kişiye olağan çevresi ve genelde dünya gerçek-dışı gelir. c. otobiyografik devamsızlık. Kişi zamansal ve mekansal geçmişinden kopar. karşılaştırınız: konversiyon

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954