conversion - konversiyon / dönüştürüm / dönüştürme
conversion - konversiyon / dönüştürüm /...

SAVUNMA MEKANİZMASI terimi altında açıklanan BİLİNÇDIŞI sorunların bedensel belirtilere dönüştürülmesini içerir. Bu savunma mekanizmanın ilk adı histerik konversiyondur. Kadın rahmi (hysteria) anlamına gelen kelimeden ötürü konversiyonun kadınlara özgü olduğu düşünülmüş, bu da, “histerik/isterik kadın” gibi bir DAMGA’ya yol açmıştır. Konversiyonun aşırı kullanımı, fiziksel temeli olmayan SOMATOFORM BOZUKLUK şeklinde ortaya çıkar. Örnekler: duyusal sistem bozuklukları (körlük, sağırlık), motor sistem bozuklukları (güçsüzlük, dengesizlik, felç). karşılaştırınız: dissosiyasyon, psikosomatik bozukluk

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Kişilik Psikolojisi
2954