Clock Drawing Tests - Saat Çizme Testleri

kavrama, planlama, görsel bellek ve yeniden yapılandırma, görsel-mekansal beceriler, motor planlama ve yönlenim, sayısal bilgi, soyut düşünme, uyarıcının fiziksel özellikleri tarafından yaratılan eğilimin ketlenmesi, konsantrasyon ve engellenmeye karşı tolerans gibi bir çok bilişsel özelliği ölçmede kullanılabileceği düşünülür. Pek çok bataryada yer alan test, tarama çalışmalarında da kullanılır. Testin farklı bilim kişileri tarafından hazırlanmış çok sayıda versiyonu vardır. Bunlardan bazılarında serbest çizim, bazılarında saatin dairesel sınırının çizilmiş olduğu yarı yapılandırılmış çizim, bazılarında da kopyalayarak çizim yapılmakta; bu çizimlerin bazılarındaki görev saati gösteren sayıları yerlerine yazmak, bazılarındaki görev ise akrep ve yelkovanın belirli bir saatteki konumunu çizmektir. Testin versiyona göre değişen puanlama biçimleri vardır. Puanlar prefrontal korteks ve parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Saat çizme görevleri ve bunların nöropsikolojik analizi konusundaki kitabın yazarları: Morris Freedman, Larry Leach, Edith Kaplan, Gordon Winocur, Kenneth I. Shulman ve Dean C. Delis (1994). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Banu Cangöz, Ebru Karakoç ve Kaynak Selekler (2006); Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya ve Görsev Gülmen Yener (2018)] bakınız: Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası, yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

Abbreviation/Symbol: CDT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835