Child Behavior Checklist - Çocuk Davranışları Tarama Listesi / Çocuk Davranışları Kontrol Listesi

çocuk ve ergenlerde (6-18 yaş aralığı) duygusal (depresyon) ve davranışsal sorunları ölçer. Güncel sürüm 1.5-5.0 ve 6-18 yaşlar için iki ayrı formdan oluşur. Yaygın olarak kullanılan testler arasında olup farklı tanı gruplarının değerlendirilmesinde kullanılır. Bilgi sağlayıcı ebeveyn ya da vasidir; ölçümler ebeveynin ya da vasinin son altı aydaki gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Aracın güncel sürümü sekiz yeterlik maddesi ve 113 sorunlu davranış maddesinden oluşur. Yeterlikle ilgili maddeler çocuğun aktivite, sosyallik, okul durumuyla ilgilidir. Sorunlu davranışlarla ilgili maddeler üç başlık altında toplanmıştır: 1. İçevurum Sorunları. Kaygı/depresyon, sosyal içe dönüklük ve somatik yakınmalar, 2. Dışavurum Sorunları. Kurallara karşı gelme ve saldırgan davranışlar, 3. Sosyal Sorunlar. Düşünme ve dikkat sorunları. Puanlaması 0-2 olarak derecelendirilen sorun gözlenme sıklığı üzerinden yapılır. Alt test puanları ve bunların toplamından Toplam Puan hesaplanır. Güncel sürümde yer alan Gençler için Öz-Bildirim Ölçeği’ndeki içevurum ve dışavurum sorunları, son altı aydaki durumunu göz önüne alan 11-18 yaş grubu gencinin kendisi tarafından derecelendirilir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Thomas M. Achenbach (Sürümler/kritik yayınlar: 1991, 2001). Aracın Türk uyarlamasını 1991 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Neşe Erol ve Zeynep Şimşek (2010)] bakınız: Çocuk Depresyon Envanteri-2, Değiştirilmiş Açık Saldırganlık Ölçeği, Duygudurum Profili-2

Abbreviation/Symbol: CBCL
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835