Profile of Mood States-2 - Duygudurum Profili-2

dalgalanan ve geçici duygudurum halleriyle nispeten durağan olanları 18 yaş ve üstündeki yetişkinlerde (adult: A)  ölçer. Duygudurum bozukluklarında da kullanılır. POMS-2 buzdağı profili, sporcu başarısını yordamada kullanılır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Aracın güncel sürümünde 18 yaş ve üstü için yetişkin formu (adult: POMS-2A) ve 13-17 yaş arası için genç formu (young: POMS-2Y) vardır. Genç formunda, bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişidir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır. Güncel sürümde incelenen duygudurum halleri şunlardır: 1. Gerilim/Kaygı, 2. Depresyon/Moral Bozukluğu, 3. Öfke/Düşmanlık, 4. Güç/Faaliyet, 5. Yorgunluk/Atalet, 6. Konfüzyon/Şaşkınlık. Ölçeğin uzun (65 madde) ve kısa (35 madde) formları vardır. Maddeler duygudurum tanımlayan kelime ya da ifadelerden oluşur. Kişinin ölçekteki görevi, son haftadaki (içinde bulunulan gün dahil) duygudurumunu, maddede belirtilene benzerlik açısından 0-4 arasında derecelendirmektir. Duygudurum hali puanları ve Toplam Puan hesaplanır. Puanlar standart puana (t-puanı) dönüştürülür. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Douglas M. McNair, Maurice Lorr ve Leo F. Droppleman (Sürümler/kritik yayınlar: 1971, 1992, 2012). Aracın Türk uyarlamasını 1971 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Yavuz Selvi, Mustafa Güleç, Adem Aydın ve Lütfullah Beşiroğlu (2011)] bakınız: Çocuk Davranışları Tarama Listesi

Abbreviation/Symbol: POMS-2A
Kısaltma/Sembol: DP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835