Word Stem Completion Test - Kelime Kökü Tamamlama Testi

ulusal bir test olup örtük belleği ölçer. Test 25 kelime çiftinden oluşur; bunlardan ilk üçü öncelik (primacy), son ikisi sonralık (recency) etkisi nedeniyle analize dahil edilmez. Çalışma, ara faaliyet ve test aşamalarından oluşur. Çalışma aşamasında 25 kelime sesli olarak okunur. 1. Yapısal Kodlama alt testindeki görev, her bir kelimedeki sesli harfleri sayıp sonucu kayıt formundaki yerine yazmaktır. 2. Anlamsal Kodlama alt testindeki görev, her bir kelime ile bir cümle oluşturmak ve bunları kayıt formundaki yerine yazmaktır. Ara faaliyet aşamasında 15 ünlü kişinin adı ve soyadının ilk harfinden oluşan bir liste kullanılır. Görev, heceleri, ünlü kişinin soyadına tamamlayarak kayıt formundaki yerine yazmaktır. Test aşamasında, çalışma listesindeki kelimelerin ilk hecelerinin bulunduğu bir liste kullanılır. Görev, her bir hecenin akla getirdiği ilk kelimeyi kayıt formundaki yerine yazmaktır. Puanlanması doğru tepki sayısı (test aşamasındaki hecelerin çalışma aşamasındaki kelimelere tamamlama sayısı) olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 20). [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Banu Tavat (1991); Banu Tavat ve Sirel Karakaş (1993); Handan Can (1995); Çiğdem Önal (2003)] bakınız: Kolorado Nöropsikoloji Testleri, Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: Geniş Kapsamlı Bellek ve Öğrenme Değerlendirmesi-2

Abbreviation/Symbol: WSCT
Kısaltma/Sembol: KKTT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)