withdrawal syndrome - yoksunluk sendromu

sürekli ve yoğun bir şekilde kullanılan PSİKOAKTİF MADDELER kesildiğinde ortaya çıkan SENDROM. Buna yol açan maddeler arasında nikotin, kokain, opioidler, sedatifler, hipnotikler ve anksiyolitikler yer alır. SEMPTOM’lar maddenin türüne göre değişir. Ancak genel belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, uykusuzluk, duygudurum değişiklikleri, kaygı gibi fizyolojik, davranışsal ve bilişsel değişiklik ve/veya bozukluklar yer alır. bakınız: madde kötüye kullanımı

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)