psychoactive substances - psikoaktif maddeler
psychoactive substances - psikoaktif maddeler

merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri sonucu zihinsel süreçleri, algılama, düşünme gibi bilişsel süreçleri, duygu, duygulanım ve duygudurumu, ve bilinçlilik halini, davranışları geçici olarak değiştiren ya da etkileyen kimyasallar. Psikotrop maddeler (psychotropic substance) olarak da adlandırılmaktadırlar. Türleri: ANTİPSİKOTİKLER, HALLUSİNOJENLER, HİPNOTİKLER, NARKOTİKLER, STİMÜLANLAR. bakınız: ilaç, madde kötüye kullanımı

2270