Wechsler Preschool And Primary Scale of Intelligence - Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği

zekayı, okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki 02:06-07:07 yaş aralığındaki çocuklarda ölçer. 1978-2012 aralığında dört farklı sürüm olarak geliştirilmiştir. 1. Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği (WPPSI; 1978). Bu sürümün yayınlandığı dönemde, 7 yaş öncesi çocuklarda yaygın olarak kullanılan zeka testi, o dönemde üçüncü sürümünü (1972) yapmış olan Stanford-Binet idi. WPPSI’nin özelliği, normalizasyon örnekleminde azınlıkların da temsil edilmiş olmasıydı. Test 04:00-06.05 yaş aralığındaki okul öncesi çocukların zihinsel becerilerini ölçen 11 alt testten oluşmaktaydı. 2. Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Formu (WPPSI-R; 1989). Yaş aralığı genişletilmiş (3:00-7:03), alt test sayısı 12’ye çıkarılmıştır. 3. Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği-III (WPPSI-III; 2002). Bu sürümde çocuklar, 02:06-03:11 ve 04:00-07:03 olmak üzere iki yaş aralığında ele alınmıştır. Akışkan Akıl Yürütme gösterge alanı altına Kelimelerle Akıl Yürütme, Mantık Yürütme Kareleri ve Resim Kavramları alt testleri eklenmiştir. Şifre ve Sembol Arama alt testlerinin yer aldığı İşlemleme Hızı gösterge alanı oluşturulmuştur. 4. Wechsler Okul Öncesi ve İlköğretim Zeka Ölçeği-IV (WPPSI-IV; 2012). Okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların zekası için geliştirilmiş son sürümdür. Bu sürümde çocuklar, 02:06-03:11 ve 04:00-07:07 yaş aralıklarında ele alınır. a. Yaş Aralığı 02:06-03:11. Üç birincil gösterge puanı hesaplanır: Dil Anlama (Alıcı Dil ve Genel Bilgi alt testleri), Görsel-Mekansal Performans (Küplerle Desen ve Parça Birleştirme alt testleri), İşleyen Bellek (Resim Belleği ve Hayvanat Bahçesindeki Yerler alt testleri). Alt testlerin farklı birleşimlerinden yan (ancillary) gösterge puanları hesaplanır: Dil Edinimi (2 alt test), Sözel Olmayan Performans (4 alt test), Genel Yetenek (5 alt test). b. Yaş Aralığı 04:00-07:07. Beş birincil gösterge puanı hesaplanır: Dil Anlama (Genel Bilgi ve Benzerlikler alt testleri), Görsel-Mekansal Performans (Küplerle Desen ve Parça Birleştirme alt testleri), Akışkan Zeka (Matrislerde Muhakeme ve Resim Kavramları alt testleri), İşleyen Bellek (Resim Belleği ve Hayvanat Bahçesinde Yerler alt testleri), İşlemleme Hızı (Böcek Arama ve Çiz-Çıkar alt testleri). Alt testlerin farklı birleşimlerinden yan gösterge puanları hesaplanır: Dil Edinimi (2 alt test), Sözel Olmayan Performans (9 alt test), Genel Yetenek (7 alt test), Bilişsel Yeterlik (5 alt test). TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Wechsler (Sürümler/kritik yayınlar: 1978, 1989, 2002, 2012)] bakınız: Wechsler Zeka Ölçekleri karşılaştırınız: Kaufman Kısa Zeka Testi-2 , Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Abbreviation/Symbol: WPPSI-IV
Kısaltma/Sembol: WOÖÇZÖ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835