Wechsler Individual Achievement Test-III - Wechsler Bireysel Başarı Testi-III
Wechsler Individual Achievement Test-III - Wechsler Bireysel...

akademik başarıyı 4-50 yaş aralığında ölçer. Daha çok okullarda, öğrencinin kuvvetli ve zayıf olduğu alanları belirlemede kullanılır. Güncel WIAT-III’ün dört akademik alan altında toplanan ve bireysel olarak uygulanan alt testleri vardır. 1. Konuşma Dili. Alt testler a. Dinlediğini Anlama, b. Sözlü Anlatım; 2. Okuma. Alt testler a. Okuduğunu anlama, b. Kelime Okuma, c. Anlamsız Kelime Okuma, d. Sesli Okuma Akışkanlığı; 3. Yazma Dili. Alt testler a. Cümleleri Birleştirme, b. Kompozisyon Yazma, c. Yazım (Heceleme); 4. Matematik. Alt testler a. Problem Çözme, b. Sayısal İşlemler, c. Toplama Yapma Akışkanlığı, d. Çıkarma Yapma Akışkanlığı, e. Çarpma Yapma Akışkanlığı. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları ve alt test puanların toplamından dört akademik alan için toplam puanlar hesaplanır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür ya da yüzde olarak ifade edilir. WISC-III, WISC-IV ve WAIS-R eşliğinde kullanılabilmektedir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ:  B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Wechsler (Sürümler/kritik yayınlar: 1992, 2005, 2009, WIAT-IV-2020)] bakınız: Geniş Kapsamlı Başarı Testi-5

Abbreviation/Symbol: WIAT-III
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952