Tactual Performance Test - Dokunsal Performans Testi

şekli dokunsal olarak algılamayı, sözel olmayan belleği ve motor beceriyi 5-90 yaş aralığında ölçer. Testte şunlar yapılır: 1. farklı geometrik şekilleri tahtadaki (Seguin-Goddard Şekil Tahtası) yerlerine gözler bağlı iken yerleştirmek. İlk tekrarda tercih edilen el, ikinci tekrarda diğer el, üçüncü tekrarda her iki el kullanılır. Puanlaması doğru tepki sayısı (doğru yerleştirilen şekil sayısı) ve testi tamamlama süresi olarak yapılır. 2. gözler açıkken tahtayı ve tahtadaki şekilleri akıldan çizmek. Puanlaması doğru tepki sayısı (doğru çizilen şekil sayısı ve doğru yerleştirilen şekil sayısı) olarak yapılır. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ralph M. Reitan ve Deborah Wolfson (1993)] bakınız: Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası

Abbreviation/Symbol: TPT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)