skin-ego - deri-ego / deri-ben
skin-ego - deri-ego / deri-ben

bir metafordur; deri bedeni sarmaladığı ve içine aldığı gibi EGO da psişik olanları sarmalar ve içine alır. Bebeğin yavaş yavaş ortaya çıkan EGO’su psişik olanlar için bir kap geliştirir. Güvenlik ve iyi-hal duygusu bu ilk narsisistik zarftan kaynaklanır. Deri-ego kuramına göre narsisistik kişilik tipinde bu zarf yani deri-ego çok kalın, mazoşistik kişilik tipinde ise çok incedir. Deri-ego, psişik egonun pratik açıdan beden egosundan ayrıştığı, ancak fantazide bu ayrımın henüz yapılamadığı bir evreyi belirtir. Deri-ego döneminde, ego, psişik alanı derinin bedeni kapsadığı gibi kapsar; derinin işlevleri deri-egosuna aktarılır; sonunda düşünen ego aşamasına geçilir. [Geliştiren/aktaran: Fransız psikanalisti Didier Anzieu (1923-1999)] karşılaştırınız: ego

Alan Adı:
  • Psikanaliz
  • Klinik Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
2954