reinforcer - pekiştireç / pekiştirici
reinforcer - pekiştireç / pekiştirici

tepkiyi izlediğinde yani onunla bir bağımlılık ilişkisi içinde olduğunda PEKİŞTİRME sürecine yol açan uyarıcı ya da durum. bakınız: pozitif pekiştirme, negatif pekiştirme

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2954