punishment - cezalandırma

istendik olmayan davranışı ortadan kaldırmak ya da onun gelecekte yapılmamasını sağlamak için uygun uyarıcıyı kullanma ya da bir durum oluşturma. PEKİŞTİRME’den farklı olarak etkisi genelde kısa sürelidir; ceza durumu ortadan kaldırıldığında, istendik olmayan davranış tekrar ortaya çıkar. Çeşitleri: a. pozitif cezalandırma (positive punishment): İstendik olmayan bir davranış yapıldığında, arzu edilmeyen (nahoş) bir durum oluşturmak ya da nesne ortaya çıkarmak Örnek: Çocuk ders sırasında yanındakilerle konuşur (istendik olmayan davranış), öğretmen onu arkadaşlarının önünde azarlar (arzu edilmeyen durum yaratma). b. negatif cezalandırma (negative punishment): İstendik olmayan davranış yapıldığında, arzu edilen bir durum ya da nesnenin ortadan kaldırılmasın içerir. Örnek: Çocuk diğerinin elinden oyuncağı alır (istendik olmayan davranış), annesi oyuncağı dolaba kilitler (arzu edilen uyarıcı durumunu yok etme). karşılaştırınız: ödül

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)