reinforcement - pekiştirme

tepkinin sıklığını ya da gelecekte olma olasılığını artıran EDİMSEL KOŞULLAMA uygulaması. CEZALANDIRMA’dan farklı olarak etkisi kalıcı ve uzun sürelidir. Çeşitleri: a. pozitif pekiştirme (positive reinforcement): Bir tepkinin sıklık ya da olasılığını, söz konusu tepkinin ardından, arzu edilen bir uyarıcıyı (pozitif pekiştireç) vermek suretiyle artırma. Örnek: Edimsel koşullama kutusuna konan aç sıçanın kutudaki pedala basmasını sağlamak için, tepkinin ardından ona yiyecek verme. b. negatif pekiştirme (negative reinforcement): Bir tepkinin sıklık ya da olasılığını, söz konusu tepkinin ardından, arzu edilmeyen ya da hoş bulunmayan bir uyarıcıyı (negatif pekiştireç) ortadan kaldırmak (KAÇMA KOŞULLAMASI) ya da hiç oluşmamasını sağlamak (KAÇINMA KOŞULLAMASI) suretiyle artırma. Örnekler: Edimsel koşullama kutusunda uygulanan elektrik şokunu şıçanın pedala basarak kesmesi (KAÇMA KOŞULLAMASI) veya şokun uygulanacağına işaret eden ayırt edici uyarıcıdan sonra pedala bastığında şokun hiç uygulanmaması (KAÇINMA KOŞULLAMASI). Her iki durumda da sıçanın pedala basma sıklığı ve gelecekte de pedala basma olasılığı artar. bakınız: pekiştireç karşılaştırınız: cezalandırma

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)