psychoanalytical school - psikoanalitik ekol

Sigmund Freud (1856-1939) tarafından kurulmuştur. Diğer psikoloji ekollerinden farklı olarak psikoanalitik ekol bilinçdışını, buradaki güdüleyici unsurları, bunlar arasındaki çatışmaları ve bütün bunların davranışa yansımalarını ele alır. Ekolün kullandığı araştırma tekniği başta hipnoz daha sonra rüya analizi ve serbest çağrışımdır. bakınız: psikanaliz , psikoanalitik kuram karşılaştırınız: davranışçılık , gestalt ekolü , işlevselcilik , yapısalcılık

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)