psychoanalytical school - psikoanalitik ekol
psychoanalytical school - psikoanalitik ekol

Sigmund Freud (1856-1939) tarafından Almanya’da kurulmuştur. Diğer psikoloji ekollerinden farklı olarak psikoanalitik ekol bilinçaltını, buradaki güdüleyici unsurları, bunlar arasındaki çatışmaları ve bütün bunların davranışa yansımalarını ele alır.  Ekolün kullandığı araştırma yöntemi başta hipnoz daha sonra rüya analizi ve serbest çağrışımdır. bakınız: psikanaliz karşılaştırınız: yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, gestalt ekolü

Alan Adı: Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz
2717