psychoanalytical school - psikoanalitik ekol
psychoanalytical school - psikoanalitik ekol

Sigmund Freud (1856-1939) tarafından kurulmuştur. Diğer psikoloji ekollerinden farklı olarak psikoanalitik ekol bilinçdışını, buradaki güdüleyici unsurları, bunlar arasındaki çatışmaları ve bütün bunların davranışa yansımalarını ele alır. Ekolün kullandığı araştırma tekniği başta hipnoz daha sonra rüya analizi ve serbest çağrışımdır. bakınız: psikanaliz, psikoanalitik kuram karşılaştırınız: yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, gestalt ekolü

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz
2942