participant - katılımcı
participant - katılımcı

bir inceleme, araştırma ya da deneyde görev alan, örneğin; deneyci tarafından verilen bir görevi yerine getiren ya da sorulan soruları cevaplayan kişi. Katılımcı, DENEYSEL GRUP ya da KONTROL GRUBU’nda olabilir. Daha önceleri, katılımcılar, DENEK olarak adlandırılmaktaydı. Ancak günümüzde bu terim, özellikle insanlarda etik nedenlerle kullanılmamaktadır. bakınız: danışan karşılaştırınız: vaka, denek

2525