subject - denek
subject - denek

deney ya da araştırmanın örnekleminde yer alan, araştırma görevlerinin gereğince davranması beklenen, tepkileri gözlemlenerek ölçülen, analiz edilen, sonuçları yayın ve bildiri olarak sunulan veya kayıt altına alınan canlı türleri. Deney ya da araştırmada yararalanılan insanlar için  günümüzde katılımcı terimi tercih edilmektedir. Zira “denek” kelimesi deneye maruz kalan kişinin pasif ve itaatkâr konumda olduğunu ima etmekte, kişiliksizleştirme durumu ortaya çıkmakta, bütün bunlar insan saygınlığı ve ilgili etik ilkelerle uyuşmamaktadır. karşılaştırınız: katılımcı, vaka

2525