panic attack - panik atak

ani şekilde başlayan, şiddetli korku veya rahatsızlık hissi içerir. Atak EPİZOD’u dakikalar içinde en üst düzeye ulaşır ve bu şekilde sınırlı bir süre devam eder. Bu epizoda şu belirtilerden en az dördü eşlik eder: 1. çarpıntı, kalp atım hızında artış, 2. terleme, 3. titreme veya sarsılma, 4. nefes darlığı, 5. boğulma hissi, 6. göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma hissi, 7. bulantı veya karın ağrısı, 8. sersemlik, bayılma hissi, 9. ürperme veya sıcak basması, 10. uyuşma veya karıncalanma, 11. kişiliksizleşme (depersonalizasyon) veya gerçekdışılaşım (derealizasyon), 12. kontrolü kaybetme veya “çıldırma” korkusu, 13. ölüm korkusu. bakınız: panik bozukluğu

Abbreviation/Symbol: PA
Kısaltma/Sembol: PA
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)